The Flemish Academy of Martial Arts      

Promo 20€

Waarom Vechtsport?Why Martial Arts?

Staff & Fighters

Programma & Planning Programs & Classes

Gordels - Belts

Wegbeschrijving - Driving Directions

Evenementen - Events

Stages - Seminars

Winkel - Shop

Foto's - Pictures

Francais

Affiliated School

Waarom in onze school trainen ?

Why train at our Academy ?

Omdat wij U training kunnen geven in de beste omstandigheden, een perfect uitgeruste sportzaal, professionele en erkende lesgevers, dit alles in combinatie met veel fun tijdens de trainingen !

Because we can assure you that we have the best equipment, a professional staff, and a good training environment. All this together with lots of fun during your workout !

Fitness

Vechtsporttraining is erg krachtig. Beginners zullen natuurlijk rustiger werken, maar indien U wat verder komt, dan wordt de training steeds iets harder en krachtiger. Er is veel krachttraining waardoor de spieren sterk en flexibel worden.

Martial Arts training is very powerful. Beginners will work softer, but if you come further in your training, it gets harder and more powerful. There is much strength training as a result of which the muscles becomes strong and flexible.

Zelfverdediging / Self-defence

Veel mensen beginnen met vechtsporten om zichzelf te kunnen verdedigen, dit is een belangrijk bijkomend aspect van elke training maar deze is niet alleen gericht op zelfverdediging. Als je wat verder komt in de trainingen dan zul je zelfverdedigingtechnieken heel effectief kunnen toepassen.Veel technieken kunnen direct vertaald worden als verdedigingstechnieken.

Many people start martial arts to be able to defend themselves. This is an important aspect of each training session. When you have gone further in your training you will be able to use different techniques on a self defence base.

Coördinatie & Uithouding / Coordination & Endurance

Vechtsporten vereisen veel coördinatie en balans van je lichaam. Indien je geen goede coördinatie of balans hebt, zult je met deze twee elementen flinke vorderingen maken gedurende de training.

Martial Arts require much coordination of your body. If you have no good coordination or endurance, you will make considerable progress with these two elements during your workout.

startdetox5600.com
check
https://startdetox5600.com/

 Zelfvertrouwen / Self-confidence

Het is zeker dat je zelfvertrouwen en zelfbeeld zal verbeteren naar gelang de training vordert. Veel leerlingen, vooral vrouwen, vertellen dat zij nu veel beter presteren in groepen en op het werk sinds zij met de lessen zijn begonnen.

It is certain that you will improve self-confidence and self-image according to the training. Many students, especially women and children, tell us that they improve and perform better in groups and at work/school since they started training at our academy.

Genezing / Healing process

Vechtsporten zijn soms een middel om je gezondheid te verbeteren. Mensen die wel eens zijn aangevallen of misbruikt, vinden vaak vechtsporten een belangrijke bron in het psychisch genezingsproces.

Martial Arts are sometimes a way to improve your health. People who have been attacked or abused, frequently find Martial Arts an important source in the recovery process.

Sport

Vechtsport als sport is mooi en uitdagend tegelijkertijd. Er is namelijk een oneindige hoeveelheid kennis te vergaren. Daarbij is de sport erg mooi. Veel mensen houden hiervan vanwege haar fysieke schoonheid.

Martial Arts, a sport where you train physically and mentally at the same time. There is infinite quantity of gathered knowledge that you can adapt to your own level.

Interesse / Interest

Sommige leden vertonen interesse naar de mystieke cultuur van het verre oosten. Ze zoeken kennis, historiek, oorsprong van de sporten. Elke sport kent immers zijn eigen verleden.

Some members show intrest to the mystic culture of the Far East. They are looking for the knowledge, history, origin of the sports. Each sport knows its own past.

Sociaal Contact / Social contact

Naast de gewone lessen nemen wij deel aan activiteiten buiten het vechtsportgebied,om zo de groepssfeer te versterken.

Beside the ordinary lessons we take part in activities beside of Martial Arts to reinforce group spirit and environment.

for FUN ! ! !

www.MartialArtSites.com